Abitur Hazırlık, Matura Hazırlık, Abitur Nedir? Matura nedir? - DBT Danışmanlık
 • Abitur - Matura

  Abitur - Matura

0
Paylaşım

Abitur Nedir?

Abitur, Alman orta öğretim sistemindeki ulaşılabilir en yüksek lise diplomasıdır. Almanya'da yüksekokul veya üniversite eğitimini mümkün kılan bu diploma, Almanca konuşulan başka ülkelerce de (Avusturya, İsviçre vb.) tanınmıştır ve üniversite eğitimi için yerel diplomalara denktir.

Abitur sınavına hazırlık ciddi bir eğitim süreci ve planlama gerektirmektedir.

 • Sınava Hazırlık

  Sınava Hazırlık

  • Abitur Sınavı’nda öğrencilerin sorumlu oldukları 6 ders vardır: Almanca, İngilizce, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji
  • 10. Sınıf: Bu sınıfta yukarıda adı geçen altı dersin 11. ve 12. sınıflarda destek olması açısından branş ve metod olarak temeli oluşturulmaktadır.
  • 11. ve 12. Sınıflar: Altı dersin her biri için öğrenciler her yarı yılın sonunda Abitur Sınavı’na etki edecek birer not alırlar. Bu yarı yılın sonunda alınan notlardan ikisi Abitur Sınavı’na hazırlık için yazılı sınav notundan ve iki adet de yine Abitur Sınavı’na hazırlık amaçlı yapılan sözlü notundan oluşur.
  • Abitur Sınavı için verilen notlar 15’lik not sistemine göre verilmektedir.

  Hazırlık Kursu Başvurusu

 • Sınav Başvurusu

  Sınav Başvurusu

  • 12. sınıfa başladığınız ilk ay (Eylül ayı)
  • Her öğrenci dört dersten yazılı sınava girecektir: Almanca, İngilizce, Matematik zorunlu yazılı sınav dersleridir. Geriye kalan Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinden biri dördüncü yazılı sınav olarak seçilir.
  • Her öğrenci iki sözlü sınava girecektir. Öğrenci yazılı sınav için seçmediği iki dersten birini sözlü sınav için seçer. Okul yönetimi de yazılı sınava girilen dört dersten birini ikinci sözlü sınav dersi olarak seçer.
  • Bu durumda öğrenci bir dersten hem yazılı, hem de sözlü sınava , üç dersten ise sadece yazılı sınava girer, yazılı sınavına girmediği bir dersten de sadece sözlü sınava girer ve adı verilen altı abitur dersinin birinden de hiçbir sınava girmez.

  Hazırlık Kursu Başvurusu

 • Yazılı Sınavlar

  Yazılı Sınavlar

  • Yarıyıl tatilinden hemen sonra şubat ayında yapılır.
  • Ocak ayında yapılan bir toplantıda öğretmenler hangi öğrencilerin yazılı sınava kabul edilecekleri konusunda karara varırlar. Yazılı sınava kabul için öğrencinin o tarihe kadar derslere düzenli olarak katılmış olması ve aldığı notların Abitur Sınavı’nı geçecek düzeye ulaşmış olması gerekmektedir.

  Hazırlık Kursu Başvurusu

 • Sözlü Sınavlar

  Sözlü Sınavlar

  • Mayıs ayında yapılır.
  • Sınavlardan önce öğretmenler Almanya’dan gelen Sınav Başkanı gözetiminde öğrencilere sınavlara kabul edilip edilmedikleri hakkında bilgi verirler:
   • Abitur yazılı sınavından en fazla bir dersten 4 puan almış bir öğrenci sınava kabul edilir.
   • Eğer öğrenci iki yazılı sınavından 4 puanın altında almış ise Sınav Başkanı öğrencinin sözlü sınava kabulü konusunda karar verir.
   • Üç veya dört yazılı sınavdan dört puanın altında almış olan bir öğrenci sözlü sınava kabul edilmez.

  Hazırlık Kursu Başvurusu

 • Diploma

  Diploma

  • Beş dersten (Almanca, İngilizce, Matematik ve iki fen dersinden) bir sınav notu hesaplanır. Eğer bir dersten sadece bir sınava girildiyse bu sınavdan alınan sonuç sınav notunu oluşturur. Eğer bir dersten hem yazılı, hem de sözlü sınava girildiyse, bu sınavların ortalaması alınır. Burada yazılı sınavın notu daha ağırlıklıdır.
  • Sınav için sorumlu olunan altı dersin her birinden 11. sınıfın birinci ve ikinci yarıyılında, 12. sınıfın birinci ve ikinci yarıyılında alınan notlardan birer ön not oluşturulur.
  • Her ders için bir son not oluşturulur.
   • Bir dersten hiç sınava girilmediği takdirde ön notu, alınan son not teşkil eder.
   • Diğer derslerin son notunu ön not ve sınav notunun ortalaması teşkil eder. Burada sınavdan alınan not daha ağırlıklı hesaplanır.
  • Abitur Sınavı’nı geçme koşulları:
   • Tüm hesaplanan son notların toplamı en az 30 (otuz) olmalıdır.
   • Dört yazılı sınava girdiği derslerin son notlarının toplamı en az 20 (yirmi) olmalıdır.
   • Hiç bir dersten alınan son not 0 (sıfır) olamaz.
   • En fazla iki dersin son notu 4 (dört) puanın altında olabilir; ki bunlardan en fazla biri yazılı sınava girdiği dersin son notu olabilir.
   • İki dersin son notu 4 (dört) puanın altında ise, diğer son notların her biri en az 5 (beş) puan olmalıdır.

  Hazırlık Kursu Başvurusu

 • Abitur Notu

  Abitur Notu

  • Abitur notunun hesaplanmasında dört yazılı sınavdan alınan notların ağırlığı iki, sözlü sınavlardan alınan notların ağırlığı ise birdir; yani yazılı sınav notları ikiyle, sözlü sınav notları ise birle çarpılarak Abitur notu elde ediliyor.
  • Bu ağırlıklı notların toplamından ise aşağıdaki tablo yardımı ile not hesaplaması yapılıyor.

  Hazırlık Kursu Başvurusu


Alman not sistemine göre verilen Abitur notu, bir ile altı arasında değişmektedir. En başarılı not 1,0 sayılırken; 4,0 üzeri (4,0 hariç) alan öğrenciler, Abitur diplomasını almaya hak kazanamazlar. 1,0 ile 2,0 arasındaki Abiturlar çok yüksek bir başarıyı gösterir. Ülkemizde Alman Lisesi ve İstanbul Lisesi tarafından verilmektedir.

Abitur sınavları; Almanca,İngilizce, Fen Dersleri ve Matematik olacak şekilde birkaç bölümden oluşur. Sınav klasik yazılı olacak şekilde uygulanır ve de yazılı sınavların ardından, sözlü sınav ilerleyen aylarda gerçekleştirilir.

Abitur sınavı, her ne kadar Fen ve Matematik bölümlerini içerse de, ileri düzeyde Almanca İngilizce gerektiren bir sınavdır. Sınavın Almanca ve İngilizce bölümler; şiir ve düzyazı (kısa öykü, makale, roman vb.) analizi, edebi makale yazma gibi içeriklere sahiptir. Adaylar, sınavın bu bölümlerinde 5 saat boyunca yazı yazarlar. Ürettikleri metinlerin hem dilsel hem de içeriksek olarak değerlendirilmesi yapılır. Bu sınavlar da, ayrı ayrı yapılmakla birlikte, yine öğrencinin uzun süre odaklanmasını ve her alanda analitik düşünme kabiliyeti sahip olmasını gerektirmektedir.

Başvuru Formu

Matura sınavına kimler girebilir?

Matura sınavları, Avusturya devletinin gerçekleştirdiği bir sınavdır. Bu sınava Avusturya’da Gymnasium (en yüksek lise derecesi) mezunu öğrenciler girebilir. Türkiye’de ise bu sınava girebilmek için öğrencinin Avusturya devletlerine de ait olan Sankt Georg Özel Avusturya Lisesi ve Avusturya Ticaret Lisesinde okuyor olması gerekir.

Avusturya Lisesi’nde Matura sınavına girmeyi hak kazanmak için, lise son sınıfa başlamadan önce, öğrencinin C1 seviyesinde Almanca bildiğini kanıtlamalı ve böylece Matura sınıfına kayıt olmalıdır.

Abitur ve Matura sınavları; Almanca,İngilizce, Fen Dersleri ve Matematik olacak şekilde birkaç bölümden oluşur. Sınav klasik yazılı olacak şekilde uygulanır ve de yazılı sınavların ardından, sözlü sınav ilerleyen aylarda gerçekleştirilir.

Matura sınavı, her ne kadar Fen ve Matematik bölümlerini içerse de, ileri düzeyde Almanca İngilizce gerektiren bir sınavdır. Sınavın Almanca ve İngilizce bölümler; şiir ve düzyazı (kısa öykü, makale, roman vb.) analizi, edebi makale yazma gibi içeriklere sahiptir. Adaylar, sınavın bu Matura sınavlarının, Fen ve Matematik bölümleri ise Avusturya müfredatına istinaden işlediği tüm konuları içermektedir. Bu sınavlar da, ayrı ayrı yapılmakla birlikte, yine öğrencinin uzun süre odaklanmasını ve her alanda analitik düşünme kabiliyeti sahip olmasını gerektirmektedir.

Başvuru Formu


Doç. Dr. Birsen Türkyılmaz Yönetici

Hassasiyet ve tecrübe gerektiren Almanya ve Avusturya üniversite başvuru aşamalarında neredeyse sıfır hata ile çalışmakta ve Avrupa ülkelerini görmek isteyen öğrencilere rehber olmaktadır.

Dilara Türkyılmaz Danışman

İnandığınız, kalıplarını kırdığınız ve yeterliliğinizi geliştirdiğiniz her şeyi yapabilirsiniz.

Sadet Akıncı Öğretim Görevlisi

Bir insanın geleceğimi kurmak profesyonellerin üstlenmesi gereken bir iştir.


Öğrenci Yorumlarını Okuyun

Eğitim Rehberi

2016-10-30 19:47:27
Oğlum Batu Berke ÖZDEMİR 2006 Yılında İlköğretimi bitirdiğinde hedefinin Almanya'da teknik eğitim almak olduğunu söylemiş biz de pek ciddiye almamıştık. Hem önümüzde daha yıllar vardı. Bu hedefi doğrultusunda önce Alman Lisesi'ni kazandı, 5 yıllık eğitimi sonunda 2,0 Abitur puanıyla Almanya'nın tüm üniversitelerinde mülakata girmeksizin mühendislik eğitimi almaya hak kazandı. Ancak O, başlangıçta Aachen Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni tercih etti. Tüm başvuru işlemlerini kendisi yaptı. Ancak bu aşamalarda öylesine sıkıntı ve stres çekti ki adeta psikolojisi bozuldu. Kimisinde evrak zamanında yetişmiyordu, kimisinde zarfın içinden evrak eksiliyordu, kimisinde evrak teslim alınmadı gözüküyordu; bazen de evrak alınsa bile bilgisayar ortamına haftalar sonra işleniyordu... İşkenceden beter günlerdi... Geçen yaz sırf bu yüzden tatil bile yapamadık.. Abartısız söylemek gerekirse Alman Lisesi'ni bitirmek bile bu kadar zor olmamıştı. Örneğin, başvurduğu üniversitelerden birisi, yalnızca okul evrakından birinde orijinal imza yok diye kaydını yapamayacağını 5 sayfalık bir özür mektubuyla son gün açıklıyordu. Düzeltmek için zaman bile kalmıyordu...İşte o zaman; çok geç de olsa; profesyonel bir kurumdan yardım almamız gerektiğine ikna olmuştuk. Etrafımızdakilerle konuştuğumuzda bizi size yönlendirdiler. Başlangıçta birbirimizi tanımıyorduk; işin en kötüsü de biz kendi deneyimimizle o kadar hırpalanmıştık ki merdivenlerinizi nasıl tereddütle çıktığımızı hala hatırlıyorum. Çünkü karşımızda dünyanın en disiplinli sistemi vardı ve kurala uymayana müsamaha edilmiyordu. Karşılıklı konuşmaya başladığımızda sizi sorularımızla boğduğumuzu dün gibi hatırlıyorum ama sözleşmeyi imzalama aşamasına geldiğimizde size olan güvenimiz oluşmaya başlamıştı. Süreç içinde operasyonu adım adım kurgularken biraz daha tanıdık birbirimizi... ...Ve bu gün o güzel, mutlu ve sevinçli haberinizle dünyalar bizim oldu... Oğlumuz sene ya da sömestr bile kaybetmeden TUM Münih Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğine devam edebilecekti.. Bir gencin dünyayı yeniden kurmak üzere yola çıktığı hayallerine yelken açmasına yardımcı olduğunuz için, O'na güvendiğiniz için, emeklerinizi genç ideallerine köprü yaptığınız için, ulaşılmaz sanılan hedeflere nasıl erişileceği konusunu sabırla işlediğiniz ve gösterdiğiniz için, her gün umudumuzu diri tuttuğunuz ve daha sayamayacağım binlerce olumlu yönleriniz için ailem ve biricik oğlum adına minnetlerimi paylaşıyorum.. Tüm ekibe teker teker teşekkür ediyoruz... İyi ki varsınız ve bizimlesiniz.. Saygılarımla.
İsmail Özdemir
İstanbul
2016-10-30 19:50:02
Ben Avusturya Lisesi son sınıftayken almanyada okuma kararı aldım ve araştırmalar yapmaya başladım.Hep karşıma Birsen Türkyılmaz ismi çıkıyordu.Bende kendisiyle iletişime geçtim. Daha ilk randevudan sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Birsen Hocamı anlatmak için klişe laflar söylemek istemiyorum. Onu sadece onunla çalışırsanız anlayabilirsiniz.kendisi çok özel bir insandır. Sizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmaz gerekirse sizin için dünyanın diğer ucuna gider. Bana TU-Darmstadt Elektrik Elektronik Mühendisliğine kabul aldı. Benim en çok istediğim üniversite ve bölümdü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sevgilerle ömür törpünüz... Sizi çok seviyorum.
Berkay Ayşan