Abitur Hazırlık, Matura Hazırlık, Abitur Nedir? Matura nedir? - DBT Danışmanlık
 • Abitur - Matura

  Abitur - Matura

0
Paylaşım

Abitur Nedir?

Abitur, Alman orta öğretim sistemindeki ulaşılabilir en yüksek lise diplomasıdır. Almanya'da yüksekokul veya üniversite eğitimini mümkün kılan bu diploma, Almanca konuşulan başka ülkelerce de (Avusturya, İsviçre vb.) tanınmıştır ve üniversite eğitimi için yerel diplomalara denktir.

Abitur sınavına hazırlık ciddi bir eğitim süreci ve planlama gerektirmektedir.

 • Sınava Hazırlık

  Sınava Hazırlık

  • Abitur Sınavı’nda öğrencilerin sorumlu oldukları 6 ders vardır: Almanca, İngilizce, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji
  • 10. Sınıf: Bu sınıfta yukarıda adı geçen altı dersin 11. ve 12. sınıflarda destek olması açısından branş ve metod olarak temeli oluşturulmaktadır.
  • 11. ve 12. Sınıflar: Altı dersin her biri için öğrenciler her yarı yılın sonunda Abitur Sınavı’na etki edecek birer not alırlar. Bu yarı yılın sonunda alınan notlardan ikisi Abitur Sınavı’na hazırlık için yazılı sınav notundan ve iki adet de yine Abitur Sınavı’na hazırlık amaçlı yapılan sözlü notundan oluşur.
  • Abitur Sınavı için verilen notlar 15’lik not sistemine göre verilmektedir.

  Hazırlık Kursu Başvurusu

 • Sınav Başvurusu

  Sınav Başvurusu

  • 12. sınıfa başladığınız ilk ay (Eylül ayı)
  • Her öğrenci dört dersten yazılı sınava girecektir: Almanca, İngilizce, Matematik zorunlu yazılı sınav dersleridir. Geriye kalan Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinden biri dördüncü yazılı sınav olarak seçilir.
  • Her öğrenci iki sözlü sınava girecektir. Öğrenci yazılı sınav için seçmediği iki dersten birini sözlü sınav için seçer. Okul yönetimi de yazılı sınava girilen dört dersten birini ikinci sözlü sınav dersi olarak seçer.
  • Bu durumda öğrenci bir dersten hem yazılı, hem de sözlü sınava , üç dersten ise sadece yazılı sınava girer, yazılı sınavına girmediği bir dersten de sadece sözlü sınava girer ve adı verilen altı abitur dersinin birinden de hiçbir sınava girmez.

  Hazırlık Kursu Başvurusu

 • Yazılı Sınavlar

  Yazılı Sınavlar

  • Yarıyıl tatilinden hemen sonra şubat ayında yapılır.
  • Ocak ayında yapılan bir toplantıda öğretmenler hangi öğrencilerin yazılı sınava kabul edilecekleri konusunda karara varırlar. Yazılı sınava kabul için öğrencinin o tarihe kadar derslere düzenli olarak katılmış olması ve aldığı notların Abitur Sınavı’nı geçecek düzeye ulaşmış olması gerekmektedir.

  Hazırlık Kursu Başvurusu

 • Sözlü Sınavlar

  Sözlü Sınavlar

  • Mayıs ayında yapılır.
  • Sınavlardan önce öğretmenler Almanya’dan gelen Sınav Başkanı gözetiminde öğrencilere sınavlara kabul edilip edilmedikleri hakkında bilgi verirler:
   • Abitur yazılı sınavından en fazla bir dersten 4 puan almış bir öğrenci sınava kabul edilir.
   • Eğer öğrenci iki yazılı sınavından 4 puanın altında almış ise Sınav Başkanı öğrencinin sözlü sınava kabulü konusunda karar verir.
   • Üç veya dört yazılı sınavdan dört puanın altında almış olan bir öğrenci sözlü sınava kabul edilmez.

  Hazırlık Kursu Başvurusu

 • Diploma

  Diploma

  • Beş dersten (Almanca, İngilizce, Matematik ve iki fen dersinden) bir sınav notu hesaplanır. Eğer bir dersten sadece bir sınava girildiyse bu sınavdan alınan sonuç sınav notunu oluşturur. Eğer bir dersten hem yazılı, hem de sözlü sınava girildiyse, bu sınavların ortalaması alınır. Burada yazılı sınavın notu daha ağırlıklıdır.
  • Sınav için sorumlu olunan altı dersin her birinden 11. sınıfın birinci ve ikinci yarıyılında, 12. sınıfın birinci ve ikinci yarıyılında alınan notlardan birer ön not oluşturulur.
  • Her ders için bir son not oluşturulur.
   • Bir dersten hiç sınava girilmediği takdirde ön notu, alınan son not teşkil eder.
   • Diğer derslerin son notunu ön not ve sınav notunun ortalaması teşkil eder. Burada sınavdan alınan not daha ağırlıklı hesaplanır.
  • Abitur Sınavı’nı geçme koşulları:
   • Tüm hesaplanan son notların toplamı en az 30 (otuz) olmalıdır.
   • Dört yazılı sınava girdiği derslerin son notlarının toplamı en az 20 (yirmi) olmalıdır.
   • Hiç bir dersten alınan son not 0 (sıfır) olamaz.
   • En fazla iki dersin son notu 4 (dört) puanın altında olabilir; ki bunlardan en fazla biri yazılı sınava girdiği dersin son notu olabilir.
   • İki dersin son notu 4 (dört) puanın altında ise, diğer son notların her biri en az 5 (beş) puan olmalıdır.

  Hazırlık Kursu Başvurusu

 • Abitur Notu

  Abitur Notu

  • Abitur notunun hesaplanmasında dört yazılı sınavdan alınan notların ağırlığı iki, sözlü sınavlardan alınan notların ağırlığı ise birdir; yani yazılı sınav notları ikiyle, sözlü sınav notları ise birle çarpılarak Abitur notu elde ediliyor.
  • Bu ağırlıklı notların toplamından ise aşağıdaki tablo yardımı ile not hesaplaması yapılıyor.

  Hazırlık Kursu Başvurusu


Alman not sistemine göre verilen Abitur notu, bir ile altı arasında değişmektedir. En başarılı not 1,0 sayılırken; 4,0 üzeri (4,0 hariç) alan öğrenciler, Abitur diplomasını almaya hak kazanamazlar. 1,0 ile 2,0 arasındaki Abiturlar çok yüksek bir başarıyı gösterir. Ülkemizde Alman Lisesi ve İstanbul Lisesi tarafından verilmektedir.

Abitur sınavları; Almanca,İngilizce, Fen Dersleri ve Matematik olacak şekilde birkaç bölümden oluşur. Sınav klasik yazılı olacak şekilde uygulanır ve de yazılı sınavların ardından, sözlü sınav ilerleyen aylarda gerçekleştirilir.

Abitur sınavı, her ne kadar Fen ve Matematik bölümlerini içerse de, ileri düzeyde Almanca İngilizce gerektiren bir sınavdır. Sınavın Almanca ve İngilizce bölümler; şiir ve düzyazı (kısa öykü, makale, roman vb.) analizi, edebi makale yazma gibi içeriklere sahiptir. Adaylar, sınavın bu bölümlerinde 5 saat boyunca yazı yazarlar. Ürettikleri metinlerin hem dilsel hem de içeriksek olarak değerlendirilmesi yapılır. Bu sınavlar da, ayrı ayrı yapılmakla birlikte, yine öğrencinin uzun süre odaklanmasını ve her alanda analitik düşünme kabiliyeti sahip olmasını gerektirmektedir.

Başvuru Formu

Matura sınavına kimler girebilir?

Matura sınavları, Avusturya devletinin gerçekleştirdiği bir sınavdır. Bu sınava Avusturya’da Gymnasium (en yüksek lise derecesi) mezunu öğrenciler girebilir. Türkiye’de ise bu sınava girebilmek için öğrencinin Avusturya devletlerine de ait olan Sankt Georg Özel Avusturya Lisesi ve Avusturya Ticaret Lisesinde okuyor olması gerekir.

Avusturya Lisesi’nde Matura sınavına girmeyi hak kazanmak için, lise son sınıfa başlamadan önce, öğrencinin C1 seviyesinde Almanca bildiğini kanıtlamalı ve böylece Matura sınıfına kayıt olmalıdır.

Abitur ve Matura sınavları; Almanca,İngilizce, Fen Dersleri ve Matematik olacak şekilde birkaç bölümden oluşur. Sınav klasik yazılı olacak şekilde uygulanır ve de yazılı sınavların ardından, sözlü sınav ilerleyen aylarda gerçekleştirilir.

Matura sınavı, her ne kadar Fen ve Matematik bölümlerini içerse de, ileri düzeyde Almanca İngilizce gerektiren bir sınavdır. Sınavın Almanca ve İngilizce bölümler; şiir ve düzyazı (kısa öykü, makale, roman vb.) analizi, edebi makale yazma gibi içeriklere sahiptir. Adaylar, sınavın bu Matura sınavlarının, Fen ve Matematik bölümleri ise Avusturya müfredatına istinaden işlediği tüm konuları içermektedir. Bu sınavlar da, ayrı ayrı yapılmakla birlikte, yine öğrencinin uzun süre odaklanmasını ve her alanda analitik düşünme kabiliyeti sahip olmasını gerektirmektedir.

Başvuru Formu


Doç. Dr. Birsen Türkyılmaz Yönetici

Hassasiyet ve tecrübe gerektiren Almanya ve Avusturya üniversite başvuru aşamalarında neredeyse sıfır hata ile çalışmakta ve Avrupa ülkelerini görmek isteyen öğrencilere rehber olmaktadır.

Dilara Türkyılmaz Danışman

İnandığınız, kalıplarını kırdığınız ve yeterliliğinizi geliştirdiğiniz her şeyi yapabilirsiniz.

Sadet Akıncı Öğretim Görevlisi

Bir insanın geleceğimi kurmak profesyonellerin üstlenmesi gereken bir iştir.


Öğrenci Yorumlarını Okuyun

Eğitim Rehberi

2018-04-05 10:59:48
Kızım Alara Su Aras 2015 yılında Almanya'da üniversite okumaya karar verdiğinde kendi çapımızda bir araştırma yaptık ve bu işin üstesinden kendi başımıza gelemeyeceğimizi gördük. Yakın bir dostumuzun tavsiyesi üzerine Birsen hanımla tanıştık ve bu yola birlikte devam etmeye karar verdik. Bizim için çok zorlu bir yoldu çünkü kızımın Almanca dili yoktu ve her şeye sıfırdan başladık. Birsem hanım 7-24 her zaman yanımızda oldu ve ne zaman bir bilgiye ihtiyacımız olsa her zaman arayabiliyorduk ve bizi her zaman rahatlatıyordu. Bizi çok etkileyen kızımı tanımak üzere yurt dışına kendisini ziyarete gitti. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Zorlu bir 2,5 yılın sonunda kızım TU Berlin Üniversitesine endüstri mühendisliği okumak üzere kaydı yapıldı. Bu gerçekten çok büyük samimiyetimle söylemek istiyorum ki Birsen hanımın emeği ile oldu. Bu zorlu yolda bize vermiş olduğu desteklerinden dolayı ARAS ailesi olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar şanslıymışız ki Birsem hanımla yollarımız kesişmiş :-) her şey için tekrar çok teşekkürler ve mümkün olabildiğince sizi çevremizde bulunan dostlarımıza tavsiyelerimiz konusunda eksik etmeyeceğiz. Sevgiyle kalın
Banu & Alara Su ARAS
TU Berlin Üniversitesi
2016-10-31 19:55:54
Merhabalar, 2005 yılı kış aylarıydı. Üniversite öğrenimimin son senesiydi ve artık son döneme giriyordum. Yarım dönem sonra mezun olacaktım. Ne yapacağıma hala karar vermemiştim ve kendime belki bir fikir edinirim düşüncesiyle İstanbul'a eğitim danışmanlığı firmalarına fikir edinmek ve tecrübeli kişilerden bilgi almak amacıyla gelmiştim. Sömestr tatiliydi ve yaklaşık 1 ay zamanım vardı. O kurum bu kurum derken Taksim ve çevresinde gitmediğim yer kalmamıştı. Artık umutlarımın bittiği tükendiği bir noktada yorgun argın son bir eğitim kurumuna gireyim ve son bir bilgi alıp eve gidip dinleneyim dedim. Girdiğim son yerde de daha öncekiler gibi sürekli Amerika ve İngiltere' de eğitim üzerine tavsiyeler ve programlar vardı. Ancak ben Amerika veya İngiltere eğitimi istemiyordum, illa k,i Avrupa olsun istiyordum. Artık bu iş olmayacak galiba ben en iyisi okulu bitirip askere gideyim derken içeriye bir bayan girdi. Dün gibi hatırlıyorum. Ali Bey bana "Erman Bey siz Avrupa' da eğitimle ilgili bilgi istiyordunuz galiba. Birsen Hanım Marmara Ünv. Almanca bölüm başkanıdır ve kendisi Almanya' da eğitim hakkında bilgilidir." deyiverdi. Tabii bendeki yorgunluk bir anda gidiverdi ve hemen bilgi almak için Birsen Hanım' la konuşmaya başladık. Bana gerekenleri tek tek anlattı ve programın nasıl bir program olduğu hakkında detaylı bilgi verdi. Süreç orada başlamış oldu. Gerisi zamanla geldi. Almanya' da da özellikle oturum ve vize konusunda çok sıkıntılar yaşadım fakat Birsen Hocam her zaman yanımda oldu ve desteğini hiçbir zaman benden esirgemedi. Onun sayesinde çok güzel bir eğitim aldım, yabancı dillerimi geliştirdim ve şu anda MBA eğitimim süresince öğrenmiş olduğum tüm dilleri ve dersleri kullandığım bir işte çalışıyorum. Birsen Hocama ne kadar teşekkür etsem azdır, o ve onun gibi insanlar olduğu sürece Türk gençlerinin ufkunu genişletmesi, yeni yerler, insanlar ve kültürler görerek aynı zamanda var olan yeteneklerini geliştirebilmesi mümkün olmaktadır ve olacaktır.
Erman Aşkın
İstanbul