Telefon
WhatsApp

Abitur Nedir?

Abitur Nedir?

Abitur Nedir?

Abitur, Alman orta öğretim sistemindeki ulaşılabilir en yüksek lise diplomasıdır. Almanya'da yüksekokul veya üniversite eğitimini mümkün kılan bu diploma, Almanca konuşulan başka ülkelerce de (Avusturya, İsviçre vb.) tanınmıştır ve üniversite eğitimi için yerel diplomalara denktir.
Abitur sınavına hazırlık ciddi bir eğitim süreci ve planlama gerektirmektedir.

Sınava Hazırlık

 • Abitur Sınavı’nda öğrencilerin sorumlu oldukları 6 ders vardır: Almanca, İngilizce, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji
 • 10. Sınıf: Bu sınıfta yukarıda adı geçen altı dersin 11. ve 12. sınıflarda destek olması açısından branş ve metod olarak temeli oluşturulmaktadır.
 • 11. ve 12. Sınıflar: Altı dersin her biri için öğrenciler her yarı yılın sonunda Abitur Sınavı’na etki edecek birer not alırlar. Bu yarı yılın sonunda alınan notlardan ikisi Abitur Sınavı’na hazırlık için yazılı sınav notundan ve iki adet de yine Abitur Sınavı’na hazırlık amaçlı yapılan sözlü notundan oluşur.
 • Abitur Sınavı için verilen notlar 15’lik not sistemine göre verilmektedir.

 

Sınav Başvurusu

 • 12. sınıfa başladığınız ilk ay (Eylül ayı)
 • Her öğrenci dört dersten yazılı sınava girecektir: Almanca, İngilizce, Matematik zorunlu yazılı sınav dersleridir. Geriye kalan Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinden biri dördüncü yazılı sınav olarak seçilir.
 • Her öğrenci iki sözlü sınava girecektir. Öğrenci yazılı sınav için seçmediği iki dersten birini sözlü sınav için seçer. Okul yönetimi de yazılı sınava girilen dört dersten birini ikinci sözlü sınav dersi olarak seçer.
 • Bu durumda öğrenci bir dersten hem yazılı, hem de sözlü sınava , üç dersten ise sadece yazılı sınava girer, yazılı sınavına girmediği bir dersten de sadece sözlü sınava girer ve adı verilen altı abitur dersinin birinden de hiçbir sınava girmez.

 

Yazılı Sınavlar

 • Yarıyıl tatilinden hemen sonra şubat ayında yapılır.
 • Ocak ayında yapılan bir toplantıda öğretmenler hangi öğrencilerin yazılı sınava kabul edilecekleri konusunda karara varırlar. Yazılı sınava kabul için öğrencinin o tarihe kadar derslere düzenli olarak katılmış olması ve aldığı notların Abitur Sınavı’nı geçecek düzeye ulaşmış olması gerekmektedir.

 

Sözlü Sınavlar

 • Mayıs ayında yapılır.
 • Sınavlardan önce öğretmenler Almanya’dan gelen Sınav Başkanı gözetiminde öğrencilere sınavlara kabul edilip edilmedikleri hakkında bilgi verirler:
  • Abitur yazılı sınavından en fazla bir dersten 4 puan almış bir öğrenci sınava kabul edilir.
  • Eğer öğrenci iki yazılı sınavından 4 puanın altında almış ise Sınav Başkanı öğrencinin sözlü sınava kabulü konusunda karar verir.
  • Üç veya dört yazılı sınavdan dört puanın altında almış olan bir öğrenci sözlü sınava kabul edilmez.

 

Diploma

 • Beş dersten (Almanca, İngilizce, Matematik ve iki fen dersinden) bir sınav notu hesaplanır. Eğer bir dersten sadece bir sınava girildiyse bu sınavdan alınan sonuç sınav notunu oluşturur. Eğer bir dersten hem yazılı, hem de sözlü sınava girildiyse, bu sınavların ortalaması alınır. Burada yazılı sınavın notu daha ağırlıklıdır.
 • Sınav için sorumlu olunan altı dersin her birinden 11. sınıfın birinci ve ikinci yarıyılında, 12. sınıfın birinci ve ikinci yarıyılında alınan notlardan birer ön not oluşturulur.
 • Her ders için bir son not oluşturulur.
  • Bir dersten hiç sınava girilmediği takdirde ön notu, alınan son not teşkil eder.
  • Diğer derslerin son notunu ön not ve sınav notunun ortalaması teşkil eder. Burada sınavdan alınan not daha ağırlıklı hesaplanır.
 • Abitur Sınavı’nı geçme koşulları:
  • Tüm hesaplanan son notların toplamı en az 30 (otuz) olmalıdır.
  • Dört yazılı sınava girdiği derslerin son notlarının toplamı en az 20 (yirmi) olmalıdır.
  • Hiç bir dersten alınan son not 0 (sıfır) olamaz.
  • En fazla iki dersin son notu 4 (dört) puanın altında olabilir; ki bunlardan en fazla biri yazılı sınava girdiği dersin son notu olabilir.
  • İki dersin son notu 4 (dört) puanın altında ise, diğer son notların her biri en az 5 (beş) puan olmalıdır.

 

Abitur Notu

 • Abitur notunun hesaplanmasında dört yazılı sınavdan alınan notların ağırlığı iki, sözlü sınavlardan alınan notların ağırlığı ise birdir; yani yazılı sınav notları ikiyle, sözlü sınav notları ise birle çarpılarak Abitur notu elde ediliyor.
 • Bu ağırlıklı notların toplamından ise aşağıdaki tablo yardımı ile not hesaplaması yapılıyor.

 

Alman not sistemine göre verilen Abitur notu, bir ile altı arasında değişmektedir. En başarılı not 1,0 sayılırken; 4,0 üzeri (4,0 hariç) alan öğrenciler, Abitur diplomasını almaya hak kazanamazlar. 1,0 ile 2,0 arasındaki Abiturlar çok yüksek bir başarıyı gösterir. Ülkemizde Alman Lisesi ve İstanbul Lisesi tarafından verilmektedir.

 

Abitur sınavları; Almanca,İngilizce, Fen Dersleri ve Matematik olacak şekilde birkaç bölümden oluşur. Sınav klasik yazılı olacak şekilde uygulanır ve de yazılı sınavların ardından, sözlü sınav ilerleyen aylarda gerçekleştirilir.

 

Abitur sınavı, her ne kadar Fen ve Matematik bölümlerini içerse de, ileri düzeyde Almanca İngilizce gerektiren bir sınavdır. Sınavın Almanca ve İngilizce bölümler; şiir ve düzyazı (kısa öykü, makale, roman vb.) analizi, edebi makale yazma gibi içeriklere sahiptir. Adaylar, sınavın bu bölümlerinde 5 saat boyunca yazı yazarlar. Ürettikleri metinlerin hem dilsel hem de içeriksek olarak değerlendirilmesi yapılır. Bu sınavlar da, ayrı ayrı yapılmakla birlikte, yine öğrencinin uzun süre odaklanmasını ve her alanda analitik düşünme kabiliyeti sahip olmasını gerektirmektedir.

 

Matura sınavına kimler girebilir?

Matura sınavları, Avusturya devletinin gerçekleştirdiği bir sınavdır. Bu sınava Avusturya’da Gymnasium (en yüksek lise derecesi) mezunu öğrenciler girebilir. Türkiye’de ise bu sınava girebilmek için öğrencinin Avusturya devletlerine de ait olan Sankt Georg Özel Avusturya Lisesi ve Avusturya Ticaret Lisesinde okuyor olması gerekir.

 

Avusturya Lisesi’nde Matura sınavına girmeyi hak kazanmak için, lise son sınıfa başlamadan önce, öğrencinin C1 seviyesinde Almanca bildiğini kanıtlamalı ve böylece Matura sınıfına kayıt olmalıdır.

 

Abitur ve Matura sınavları; Almanca,İngilizce, Fen Dersleri ve Matematik olacak şekilde birkaç bölümden oluşur. Sınav klasik yazılı olacak şekilde uygulanır ve de yazılı sınavların ardından, sözlü sınav ilerleyen aylarda gerçekleştirilir.

 

Matura sınavı, her ne kadar Fen ve Matematik bölümlerini içerse de, ileri düzeyde Almanca İngilizce gerektiren bir sınavdır. Sınavın Almanca ve İngilizce bölümler; şiir ve düzyazı (kısa öykü, makale, roman vb.) analizi, edebi makale yazma gibi içeriklere sahiptir. Adaylar, sınavın bu Matura sınavlarının, Fen ve Matematik bölümleri ise Avusturya müfredatına istinaden işlediği tüm konuları içermektedir. Bu sınavlar da, ayrı ayrı yapılmakla birlikte, yine öğrencinin uzun süre odaklanmasını ve her alanda analitik düşünme kabiliyeti sahip olmasını gerektirmektedir.