Telefon
WhatsApp

IB ve GIB

IB ve GIB

IB ve GIB

IB, 1968 yılında aileleri sık olarak yer ve ülke değiştiren lise öğrencilerinin ortak bir müfredatla öğrenimlerine devam etmeleri amacıyla bir grup girişimci eğitimci tarafından Cenevre Uluslararası Okulu’nda başlamıştır. Bugün ise IB Programı Dünya’da toplam 150 ülkede yaklaşık 5000 okulun iştirak ettiği 1 milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü bir programıdır. Türkiye’de ise 3 tane devlet okulu ve 66 tane özel okul olmak üzere toplam 69 okul bu programa dâhildir. Dünyanın birçok ülkesinde orta öğretimde 16-19 yaş öğrenci gruplarına uygulanan diploma programıdır.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı anlamına gelen ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ Dünyada ortak bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla kurulmuştur. İnsanların farklılıklarıyla birlikte haklı olabileceğini kabul ederek; daha barışçıl bir dünya kurmayı hedefleyen; sorgulayan, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler yetiştirmeyi amaç edinen bir eğitim organizasyonudur.

GIB ( Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureate) ise Uluasrarası Bakalorya Organizsyo’nun Alman hükümetine bağlı “Die Znetralle für die Auslandschulwesen” ile yaptığı anlaşmaya dayanan Diploma programına verilen addır.