Telefon
WhatsApp

İsviçre'de Lisans Eğitimi

İsviçre'de Lisans Eğitimi

İsviçre, 26 kantonu bulunan, çok dilli ve kültürlü bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, eğitim sisteminde de farklılıklar bulunmaktadır. İsviçre’de okullar, ülkenin bu kendine özgü durumuna göre yapılandırılmıştır ve çoğu yükseköğretim kurumu devlete aittir. İsviçre’deki her kanton kendi eğitim sistemini yürütmekle görevlidir. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce eğitim seçenekleri bulunan İsviçre’de, üniversitelerin eğitim dilleri, bulundukları bölgelere göre değişiklik göstermektedir. 

İsviçre’deki yükseköğrenim kurumları üçe ayrılır: Üniversiteler, Uygulamaları Üniversiteler ve Eğitim Bilimleri Üniversiteleri 

Tüm bu yüksek kaliteye ve çeşitliliğe rağmen, ülkede bulunan devlet üniversitelerinin öğrenci harçları son derece düşüktür. Ücretli olan özel üniversiteler ise, özellikle turizm ve otelcilik, bankacılık, uluslararası ticaret ve pazarlama alanlarında dünyanın en iyi eğitimlerini vermektedir. 

İsviçre, Bologna Antlaşmasına dahil olan ülkelerdendir bu sebeple lisans eğitimi 3 yıldır. Ardından 1,5 ya da 2 yıllık lisansüstü eğitime geçmek mümkündür. 

Akademik yıl, iki dönemden oluşur. Kış dönemi, Ekim ayında başlar şubat ayının ortasına kadar devam eder. Yaz dönemi ise, Mart ya da Nisan ayında başlayıp Temmuz gibi sona erer. Öğrenim süresi 4 ila 5 yıl olabilmekle birlikte, İsviçre’de üniversite eğitimi temelde 3 yıldır. 

Üniversite eğitimleri için İsviçre’yi tercih eden öğrencilerin, haftada 15 saat çalışma izni vardır. Bunun dışında 2011 senesi ocak ayında, Yabancılar Yasası’nda yapılan düzenleme ile, İsviçre üniversitelerden mezun olan yabancılara çalışma izni de verilmeye başlanmıştır.